pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Gebruik van kerk en zalen

Het gebruik van de kerk wordt uiteraard afgestemd met de koster. Wilt u, wanneer u incidenteel gebruik van de kerk wilt maken en zelf een sleutel heeft, dit a.u.b. ook even afstemmen met de koster? Dat voorkomt dat de koster een ruimte inplant, terwijl u eveneens gebruik wilt maken van die ruimte. Afstemming kan via de koster. Zie de contactgegevens op de website of in het colofon van Hervormd Accent. Hartelijk dank voor de medewerking.

De kerkrentmeesters

De kerk is bestemd voor activiteiten van onze gemeente. Het gebruik van koffie en thee bij deze gemeenteactiviteiten is op kosten van de gemeente. Gebruik van de zalen van de kerk bij recepties in verband met doop en belijdenis is gratis. De kosten van koffie en thee worden wel in rekening gebracht. Als gemeentelid kunt u voor vragen over het gebruik van de kerk contact opnemen met de koster of met het College van Kerkrentmeesters. Wanneer de ruimten in de kerk niet gereserveerd zijn voor activiteiten van de gemeente wordt de kerk soms beschikbaar gesteld aan andere kerkelijk gerelateerde activiteiten zoals bijvoorbeeld een christelijk koor, een goede doelen organisatie met een bij onze gemeente passende christelijke identiteit of een activiteit van een andere christelijke gemeente. Dit gebeurt in contact met het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters besluit of de kerk en/of zalen ter beschikking worden gesteld. Zo ja, dan wordt een vergoeding voor gebruik van de kerk afgesproken

 

plattegrond

In de kelder zijn de volgende zalen:
Kelderzaal 0.01
Kelderzaal 0.02
Kelderzaal 0.03

Aanvraag ruimte

Klik hier om een zaal aan te vragen via onze website.