pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Digitale opgaaf actie Kerkbalans 2023

Beste gemeenteleden,

Zoals al eerder aangekondigd, zal ook de actie Kerkbalans 2023 voor een groot deel digitaal zijn. De vrijwillige bijdrage kan via de website van de kerk ingevuld worden. Een handleiding voor het invullen is als bijlage bij dit bericht gevoegd, evenals de brochure voor de actie Kerkbalans 2023. Wij willen u vragen om de actie Kerkbalans uiterlijk dinsdag 27 december 2022 in te vullen. Aansluitend zal er een voorlopige balans worden opgemaakt.

Naast de actie Kerkbalans kunt u ook de betaalwijze van het bestaande abonnement op Hervormd Accent en de betaalwijze van de solidariteitskas regelen. Wij zouden het prettig vinden als u ook dit zoveel mogelijk digitaal wilt doen.
Wellicht ten overvloede: de solidariteitskas geldt per belijdend lid. Elk gemeentelid dient hiervoor afzonderlijk in te loggen met zijn of haar eigen registratienummer (zie hierboven).

De gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om de toezegging op digitale wijze te doen, zullen in de tweede helft van januari alsnog worden benaderd. De formulieren voor de opgave zullen per post verzonden worden.

We willen de gemeente nogmaals hartelijk oproepen om zoveel mogelijk mee te werken aan de digitale toezegging van de Actie Kerkbalans 2023 en we hopen op een ruimhartige financiële toezegging.

Als laatste wil ik u alvast goede en gezegende kerstdagen toewensen.

Hartelijke groet,
Namens College van Kerkrentmeesters
Adriaan Bik

https://ebenhaezerkerk.nl/ehk-bijdragen/ 

Folder Kerkbalans 2023 digitaal

Handleiding actie Kerkbalans digitaal

Voor verdere informatie zoals financiële overzichten zie de ANBI pagina:  https://ebenhaezerkerk.nl/informatie/algemeen/anbi/

Voor informatie over de landelijke actie Kerkbalans zie: https://kerkbalans.nl/

Solidariteitsfonds

Uit het Solidariteitsfonds worden subsidies aan gemeenten verleend. Ook de Eben-Haëzergemeente heeft in het verleden bij de bouw van de kerk uit dit fonds subsidie gekregen. De bijdrage voor de solidariteitskas bedraagt momenteel 10 euro per gemeentelid. Hiervan dient de kerk verplicht 5 euro af te dragen. Dit bedrag moet ook afgedragen worden als gemeenteleden niet betalen. De verzending en administratie hebben plaats onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.