pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Veiligheid

We willen voldoen aan alle normen van veiligheid. In het kerkgebouw wordt bijvoorbeeld gelet op zaken als brandveiligheid, vluchtroutes en noodverlichting. Ook het werken in de kerk door o.a. de koster en de vele vrijwilligers moet veilig kunnen plaatsvinden. Een aspect van veiligheid is dat de kerk beveiligd is tegen inbraak door inbraak werende voorzieningen en alarm. In het bijzonder willen we oog hebben voor de veiligheid van onze kinderen: in de oppas, op club en in de jeugdkelder.

Kerkhulpverlening (KHV)

Er is een team dat de kerkhulpverlening voor zijn rekening neemt. De koster is lid van het team en heeft diploma’s behaald voor EHBO en BHV. Verder zijn tal van gemeenteleden lid van het team: waaronder veel verpleegkundigen en enkele artsen. Als kerkrentmeesters zijn we blij met het professionele niveau van het kerkhulpverleningsteam. De hulpverlening is uitgewerkt in een noodplan per soort mogelijke calamiteit of incident. Het hulpverleningsteam beschikt over diverse middelen, zoals:

  • Een AED: Deze hangt in de consistorie. De consistorie zal gebruikt worden als “zorgruimte” in geval mensen onwel worden. De nooddeur van de consistorie is goed bereikbaar voor een ambulance. De AED is aangemeld op een website zodat bekend is dat deze binnen de Eben-Haëzerkerk beschikbaar is.
  • EHBO middelen

Het KHV team geeft op een namenbord bij de keuken het aan/afwezig aan. Op die manier is in een oogopslag zichtbaar welke hulpverleners aanwezig zijn. We hopen dat het team nooit in actie hoeft te komen. Voor het geval dat dit toch nodig is, zorgt het HKV team dat men goed toegerust is. Regelmatig wordt er getraind en worden acties doorgesproken. En uiteraard is altijd 112 beschikbaar bij noodgevallen. De ruimtes zijn van namen en nummers voorzien en is er een noodplattegrond beschikbaar, wat voor externe hulpverleners nodig kan zijn.

Naar de mens gesproken is zo veel gedaan aan veiligheid en hulpverlening. We hopen en bidden dat de kerk een goede en veilige plek kan zijn, waar de zegen van de Heere ontvangen wordt: veilig in Hem geborgen.