pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

 Om de veertien dagen verschijnt kerkblad ”Hervormd Accent” dat vrijwel in elk meelevend gezin van de gemeente wordt gelezen. Behalve een meditatie bevat het blad informatie over kerkdiensten en gemeente- en verenigingsnieuws. De registratie van abonnementen wordt verzorgd door de ledenadministrateur van de gemeente.

Volgende kerkbode
De volgende kerkbode verschijnt op 28 december. Kopij kan worden ingeleverd tot zaterdag 16 december, 12.00 uur via . Roelof Mol is deze keer eindredacteur.

Maarten Dijkstra Eindredactie
Roelof Mol
H. SchoutenVoor bezorgklachten
Dhr. A. BikVoor abonnementen (digitaal jaarabonnement kost 15,00 euro en een jaarabonnement met verzending per post kost 25,00 euro).