pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

 Om de veertien dagen verschijnt kerkblad ”Hervormd Accent” dat vrijwel in elk meelevend gezin van de gemeente wordt gelezen. Behalve een meditatie bevat het blad informatie over kerkdiensten en gemeente- en verenigingsnieuws. De registratie van abonnementen wordt verzorgd door de ledenadministrateur van de gemeente.

Volgende kerkbode
De volgende kerkbode verschijnt op vrijdag 18 januari. Kopij kan worden ingeleverd tot zaterdag 12 januari om 12.00 uur via . Roelof Mol is deze keer eindredacteur.

Maarten Dijkstra Tel. 055-3671828· Eindredactie
Roelof Mol Tel. 055-5413330

H. Schouten Tel. 055-5415430Voor bezorgklachten
Dhr. A. Bik Tel. 055-5431523Voor abonnementen (jaarabonnement kost 20,00 euro)