pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Michel ten Voorde Tel. 06 14243000
EindredactieOm de veertien dagen verschijnt kerkblad ”Hervormd Accent” dat vrijwel in elk meelevend gezin van de gemeente wordt gelezen. Behalve een meditatie bevat het blad informatie over kerkdiensten en gemeente- en verenigingsnieuws. De registratie van abonnementen wordt verzorgd door de ledenadministrateur van de gemeente.

Volgende kerkbode
De volgende Hervormd Accent verschijnt op vrijdag 30 juni. Kopij kan worden ingeleverd tot zaterdag 24 juni om 12.00 uur via

Maarten Dijkstra Tel. 055-3671828· Eindredactie
H. Schouten Tel. 055-5415430Voor bezorgklachten
Dhr. A. Bik Tel. 055-5431523Voor abonnementen (jaarabonnement kost 20,00 euro)