pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Jacqueline Imminkhuizen-van Hal Tel. 055-8434783 EindredactieOm de veertien dagen verschijnt kerkblad ”Hervormd Accent” dat vrijwel in elk meelevend gezin van de gemeente wordt gelezen. Behalve een meditatie bevat het blad informatie over kerkdiensten en gemeente- en verenigingsnieuws. De registratie van abonnementen wordt verzorgd door de ledenadministrateur van de gemeente.

Volgende kerkbode
De volgende Hervormd Accent verschijnt op vrijdag 2 juni. Kopij kan worden ingeleverd tot zaterdag 27 mei om 12.00 uur via  

Maarten Dijkstra Tel. 055-3671828· Eindredactie
H. Schouten Tel. 055-5415430Voor bezorgklachten
Dhr. A. Bik Tel. 055-5431523Voor abonnementen (jaarabonnement kost 20,00 euro)