pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Voor een aantal gemeenteleden kan het gemakkelijk zijn een sleutel van de kerk te hebben. In een protocol sleuteluitgifte is vastgelegd wie daarvoor in aanmerking komen. Een sleutel kan worden aangevraagd bij de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Iedereen die voor een sleutel in aanmerking komt, wordt tegen een borg van 30 euro en na het tekenen van een sleutelovereenkomst een sleutel verstrekt.

Contactgevens van het college van kerkrentmeesters vindt u in het overzicht van contactgegevens.

Protocol sleuteluitgifte

Voor alle activiteiten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad is het kerkgebouw beschikbaar. Op verzoek kan een sleutel van de kerk beschikbaar worden gesteld. Het gebouw is in een aantal groepen ingedeeld. Hiervoor is een sleutelplan vastgesteld:

  • Per club/vereniging wordt in principe een sleutel uitgegeven. Op verzoek en ter beoordeling van het college van kerkrentmeesters is per club/vereniging 1 extra sleutel beschikbaar.
  • De aanvraag van een sleutel geschiedt via de algemeen adjunct van het college van kerkrentmeesters. Na het verzoek wordt een “bewijs van ontvangst” sleutelovereenkomst ondertekend en wordt een genummerde sleutel overhandigd. Er geldt een borg van 30 euro per sleutel.
  • Bij inlevering van de sleutel wordt een “bewijs van inname” verstrekt en wordt de borg terugbetaald.
  • Voor alle andere activiteiten en gebruikers van het kerkgebouw worden geen sleutels beschikbaar gesteld. Indien nodig wordt toegang gegeven door de kosters.