pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Christelijke hulpverlening met Perspectief

Het leven lijkt goed. Maar schijn kan bedriegen. Achter een lach schuilt soms veel pijn. Misschien wordt uw lach overschaduwd door problemen. Een verstoorde relatie, onverwerkt verdriet, minachting voor uzelf of gevoelens waar u geen raad mee weet. Het Diaconaal Maatschappelijk Werk is er voor u. Praten over uw zorgen helpt. Samen zoeken we naar nieuw perspectief.

Wie zijn wij?

Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. Wij zijn ervan overtuigd dat de Heere God betrokken is op alle mensen en dat vormt onze belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om hen te begeleiden in hun psychosociale problemen. Hierbij houden we de Bijbel, als onfeilbaar Woord van God, als richtsnoer aan voor het hele leven en als bron van Hoop.

Voor wie en bij welke problemen?

DMW Apeldoorn biedt professionele hulp aan inwoners van gemeente Apeldoorn en omstreken. Onze hulpverleners kunnen u op vele manieren helpen bij allerlei vragen en problemen. U kunt denken aan relatie- en opvoedingsproblemen, psychische problemen, identiteitsproblemen, jeugdproblemen, verwerkingsproblemen, moeite in het vinden van sociale (steun) contacten of zinvolle dagbesteding, eenzaamheid, depressie en burn-out. We maken zoveel als mogelijk gebruik van de kwaliteiten die u al bezit en van uw ondersteunende (sociale) netwerk.

Hoe bieden we hulp?

Het DMW biedt op verschillende manieren hulp. We voeren individueel gesprekken of in relatie-, gezins- en/of familieverband, waarin we u informatie, advies, ondersteuning of begeleiding bieden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om cursussen aan te bieden en hebben we een consultatiefunctie voor ambtsdragers. Als u zich aanmeldt voor hulp schatten we samen met u in welke hulp het best bij u past en welke hulp u nodig heeft. De duur en de regelmaat van de hulpverleningsgesprekken stellen we samen met u op maat vast. Het DMW werkt graag samen met andere hulpverlenende instellingen, zoals de huisartsen, het Sociaal Team, predikanten, ambtsdragers en andere mogelijke betrokkenen. Als wij u geen passend hulpaanbod kunnen doen, zullen we u in contact brengen met een andere instelling die u verder kan helpen.

Informatie, hulp of advies?

DMW Apeldoorn heeft een gesprekslocatie in de Eben Haëzerkerk. Op onze website www.stichtingschuilplaats vindt u alle informatie over ons hulpaanbod en werkwijze.

DMW Apeldoorn
Zonnedauw 8
7322 EC Apeldoorn
0318-547870 (voor advies en informatie)
06-19584122 (voor rechtstreeks contact)
www.stichtingschuilplaats.nl