pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 10 september 2018 de volgende personen als intern vertrouwenspersoon binnen de gemeente benoemd en hebben zij de belofte van geheimhouding afgelegd.
De inzet is naast beschikbaarheid bij crises  vooral ook preventief om de gemeente te ondersteunen in het bieden van veilig jeugdwerk en gemeentewerk. Bij het begrip veiligheid gaat het hier dan primair om veiligheid in de sfeer van relaties. Denk aan aandachtsvelden aan de indeling van ruimtes. antipestbeleid, bewust omgaan met 1-op-1 situaties en natuurlijk de waakzaamheid op grensoverschrijdend gedrag.

Bij de scriba is het document inzake de aanstelling van de interne vertrouwenspersoon ter inzage. In dit document zijn onder meer de taken van de vertrouwenspersoon omschreven.

De volgende personen zijn aangesteld:
Mevr. G. Jongman-de Vries         
Mevr. J.J. van Willigen-Beijnum
Dhr. J. Lammers