pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

DE KERK EEN VEILIGE PLAATS

De kerk is in principe een veilige plaats om te zijn. Toch is deze veiligheid niet altijd vanzelfsprekend of gegarandeerd. Ook binnen kerken en in kerkelijke relaties komt helaas seksueel- en machtsmisbruik voor. Daarom heeft de kerkenraad van onze Eben-Haëzergemeente besloten om interne vertrouwenspersonen te benoemen, die in situaties die daarom vragen kunnen worden aangesproken.

Een interne vertrouwenspersoon (IVP) ziet het als primaire taak om te luisteren naar het verhaal dat de betrokkene wil vertellen en serieus aandacht te geven aan de ontvangen signalen. Een tweede taak is dat de interne vertrouwenspersoon tijdens gemeenteavonden of op andere momenten het onderwerp ‘seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag’ aan de orde stelt en zo ook bespreekbaar maakt in de gemeente.

Ook in pastorale situaties kan immers misbruik of grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Het gaat dan altijd over het misbruik van macht of vertrouwen door een pastor, een kerkelijk functionaris of een kerkelijke vrijwilliger ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksuele handelingen, seksuele toespelingen of het uitnodigen tot seksueel contact dan wel ander intimiderend gedrag, meestal onder druk van geheimhouding. Ook voor deze kwesties kunt u de interne vertrouwenspersoon benaderen, ook al is de gebeurtenis al wat langer geleden, zelfs als u eventueel geen lid meer zou zijn van onze kerkelijke gemeente.

Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp, fungeert de interne vertrouwenspersoon dus als eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn: Jacobien van Willigen-van Beijnum, Greet Jongman-de Vries en Jan Jans. Deze zijn te bereiken op het e-mailadres: en/of op de hieronder vermelde telefoonnummers.

De Protestantse Kerken in Nederland zijn aangesloten bij “Meldpunt seksueel misbruik in de kerk (www.smpr.nl)”. Ook hier kunt u eventueel gebruik maken van een vertrouwenspersoon.

Voor het melden van zorgen bij huiselijke geschillen of misbruik in thuissituaties kan men zich verder wenden tot het Reformatorisch Meldpunt (RM) Het Reformatorische Meldpunt is zeer laagdrempelig en kan ook anoniem om advies worden gevraagd. Waar het Reformatorisch Meldpunt zich met name richt op grensoverschrijdend gedrag in huiselijke situaties, richten de interne vertrouwens personen zich op de omgang met/van jongeren en leidinggevenden in de kerk.

Meer lezen? Zie ook www.jop.nl (Jong Protestant)

Jacobien van Willigen-Van Beijnum: 0616597178
Greet Jongman-de Vries:                       0618501560
Jan Jans:                                                    0653752522