pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Privacy Statement

Met ingang van 25 mei 2018 is aangepaste wetgeving van toepassing met betrekking tot bescherming van persoonlijke gegevens. Deze regels zijn ook voor de Eben-Haëzerkerk van toepassing, maar uiteraard willen we ook zelf bewust en zorgvuldig omgaan met de gegevens van gemeenteleden en allen die de gemeente bezoeken of kennismaken via de website, Hervormd Accent en Weekbrief.

Op deze website is een zogenoemd “privacy-statement” vermeld. Een document waarin de rechten van de gemeenteleden (met betrekking tot gegevens) zijn vermeld, welke gegevens worden verzameld en waarvoor de gegevens gebruikt worden.
U wordt uitgenodigd kennis te nemen van dit document.

Het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens geldt voor alle gemeenteleden. (Dus niet alleen voor ambtsdragers of leidinggevenden bij gemeentelijke activiteiten). Gegevens mogen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zo zijn de gegevens in de gemeentegids alleen bedoeld voor onderling contact binnen de eigen gemeente. Voor ander gebruik dient uitdrukkelijk en bij voorkeur schriftelijk toestemming  verkregen te worden van alle personen waarvan u gegevens voor andere doeleinden wilt gebruiken.

De secretaris van het college van Kerkrentmeesters, broeder R. Quint, is contactpersoon en coördinator gegevensbescherming.

EHK – Privacystatement versie v2022-10-22