pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Wat is Vorming & Toerusting

De Bijbel roept ons op om geestelijk te groeien. Door geestelijk te groeien sta je steviger, krijg je kleur en draag je vrucht. Om God lief te hebben en Zijn liefde uit te stralen in de tijd waarin wij leven.

Vorming en toerusting
Daarom hebben we in de Eben-Haëzerkerk, naast de zondagse kerkdienst, diverse doordeweekse kringen en activiteiten. Stuk voor stuk willen die bijdragen aan geestelijke groei en verdieping van de leden van de gemeente. Dit noemen we vorming en toerusting.

Als gemeente mogen we sámen geestelijk groeien. In het gemeentewerk deel je je geloof en je vragen met elkaar. De Heilige Geest wil door het gemeentewerk waaien. We leren van elkaar en kunnen zo ook samen groeien tot een sterk lichaam van Jezus Christus.

Commissie Vorming & Toerusting
De Commissie Vorming & Toerusting (V&T) coördineert de vorming en toerusting. De commissie bestaat uit de ouderling Vorming & Toerusting, de predikant(en), en vier gemeenteleden.
De commissie vergadert elke drie maanden. Het vormings- en toerustingswerk bestaat in de volgende kringen en activiteiten:

Contact/info
Heb je een vraag, of wil je je ergens voor aanmelden? Neem even contact op met één van de personen die vermeld staan op de pagina van de betreffende activiteit. Ook kun je altijd contact opnemen met de ouderling Vorming & Toerusting.