pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

In het winterseizoen van 2015 zijn 20+ avonden gestart. Deze avonden voor jongvolwassenen (leeftijd ongeveer 20-25 jaar) worden 1 keer per maand georganiseerd op zaterdagavond in de gemeentezaal van de kerk. Kenmerkend voor de 20+ avonden zijn zowel ‘kennisoverdracht’ als ‘ontmoeting’. Thema’s rond apologetiek (geloofsverdediging), christelijke filosofie en ethiek worden ingeleid door een spreker aan wie daarna plenair vragen gesteld kunnen worden. Elke avond is er een andere spreker zodat de invulling van de avonden zeer gevarieerd is. Naast een inhoudelijk gedeelte is er voldoende ruimte voor gezelligheid onder het genot van een hapje en een drankje.


Hi 20+er,
De startzondag is geweest, het jeugdwerk is weer in volle gang en dat betekent dat ook de eerste 20+-avond weer voor de deur staat! Met een nieuwe commissie willen we jullie dit seizoen weer inspireren en natuurlijk amuseren. De eerste avond staat gepland op zaterdag 16 november en bestseller auteur Eline Hoogenboom zal deze avond leiden. Zij zal spreken over het thema van haar eigen boek: durf te falen. Samen willen we nadenken wat dit thema precies inhoudt en sluiten we gezellig af met een zaterdagavondborrel.
Deze eerste avond trappen we gezamenlijk af met de 20+ers van de Hersteld Hervormden in Apeldoorn. Op die manier kunnen we over kerkmuren eenheid ervaren met andere jonge christenen.
Ben je nog nooit geweest? Geen probleem, want een nieuw seizoen betekent nieuwe kansen voor jou en je vrienden. Geniet je ervan om samen met mensen van je eigen leeftijd toegerust te worden, maar ook lekker te ontspannen? Dan hopen we je de 16e zeker te zien, we beginnen om 20:00 uur!
Groetjes, Peter, Janneke, Hielke en Lisa
20+ commissie