pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

In het winterseizoen van 2015 zijn 20+ avonden gestart. Deze avonden voor jongvolwassenen (leeftijd ongeveer 20-25 jaar) worden 1 keer per maand georganiseerd op zaterdagavond in de gemeentezaal van de kerk. Kenmerkend voor de 20+ avonden zijn zowel ‘kennisoverdracht’ als ‘ontmoeting’. Thema’s rond apologetiek (geloofsverdediging), christelijke filosofie en ethiek worden ingeleid door een spreker aan wie daarna plenair vragen gesteld kunnen worden. Elke avond is er een andere spreker zodat de invulling van de avonden zeer gevarieerd is. Naast een inhoudelijk gedeelte is er voldoende ruimte voor gezelligheid onder het genot van een hapje en een drankje.


20+ Gerefowattes? Waarom noemen wij onszelf gereformeerd?

Het is geen onbelangrijke vraag waarom wij onszelf tegenwoordig nog gereformeerd moeten noemen. De kerk in het Westen krimpt en de noodzaak om met andere christenen samen te werken groeit. Deze ontwikkelingen dwingen ons na te denken over onze eigen identiteit. Professor Wim Moehn zal met ons nadenken over wat gereformeerd nu precies is. Hij zal ons meenemen naar de oorsprong van het gereformeerd protestantisme, maar ons ook wijzen op de relevantie van het gereformeerd belijden van vandaag de dag.

D.V. zaterdagavond 14 April  ben jij en je vrienden vanaf 19.45 uur van harte welkom in de gemeentezaal van de Eben-Haëzerkerk. We sluiten de avond zoals gebruikelijk af met een borrel. We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten!