pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Jeugdraad
De jeugdraad ondersteunt en bewaakt de ontwikkeling van het jeugdwerk. De jeugdraad werkt onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad en bestaat uit de jeugdouderlingen, de jeugddiaken, 1 lid voor financiën en projecten en 1 lid voor secretariaat.  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Aandachtsgebieden zijn:
* beleid/visie  Formuleren van en uitvoeren geven aan het 4-jarige Jeugdwerkbeleidsplan in samenspraak met Kerkenraad en alle geledingen van het Jeugdwerk. Vanuit het beleidsplan worden concrete “aktieplannen”  geformuleerd die één seizoen beslaan (van september tot mei). In samenwerking met alle jeugdwerk-geledingen wordt gestreefd om deze “aktieplannen”  ten uitvoer te brengen.
* organisatie Jeugdwerk  Zorgdragen voor een goede organisatie(structuur) en alle aspecten die verbonden zijn aan het werken met jeugdleiders en vrijwilligers. Denk aan toerusting, werving, coaching en het verbinden van de jeugdwerkgeledingen; zorgen voor een goede samenhang en samenwerking.
* jeugdwerkbrede activiteiten  Organisatie van diverse activiteiten m.b.v. commissies, zoals de start en afsluiting van het Winterwerk, goede doelendag etc.
De jeugdraad komt maandelijks bijeen.