pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Jeugdraad
De Jeugdraad geeft leiding aan en ondersteunt de ontwikkeling van het jeugdwerk. De Jeugdraad werkt onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.
De Jeugdraad bestaat uit: de jeugdouderlingen, de jeugddiaken, 1 lid voor financiën en projecten en 1 lid voor secretariaat.

Aandachtsgebieden van de Jeugdraad zijn:

* Beleid/visie Jeugdwerk
De Jeugdraad zorgt voor een 4-jarig Jeugdwerkbeleidsplan. Dit wordt in samenspraak met alle geledingen van het Jeugdwerk opgesteld. De Jeugdraad bespreekt het beleid met de Kerkenraad. In de Kerkenraad wordt het Jeugdwerkbeleid vastgesteld en jaarlijks geëvalueerd.

Vanuit het beleidsplan worden concrete “actieplannen”  geformuleerd die één seizoen beslaan (van september tot mei). In samenwerking met alle jeugdwerk-geledingen wordt gestreefd om deze “actieplannen” ten uitvoer te brengen.

* Organisatie Jeugdwerk
De Jeugdraad draagt zorg voor een goede organisatie(structuur) en voor alle organisatorische aspecten die verbonden zijn aan het werken met jeugdleiders en vrijwilligers. Denk aan toerusting, werving, coaching en het verbinden van de jeugdwerkgeledingen, zorgen voor een goede samenhang en samenwerking.

* Jeugdwerk-brede activiteiten
De Jeugdraad draagt zorg voor de organisatie van diverse activiteiten met behulp van commissies. Voorbeelden zijn de start en afsluiting van het Winterwerk, de goede doelendag etc.

De jeugdraad komt maandelijks bijeen.

Contactgegevens
Mail: 
Jeugdouderlingen: https://ebenhaezerkerk.nl/informatie/kerkenraad/jeugd-ouderling/
Jeugddiaken: https://ebenhaezerkerk.nl/informatie/kerkenraad/jeugddiaken/