pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Preekbespreking voor jongeren
Tijdens het startweekend van het winterwerk is er op zondag 25 september een preekbespreking voor tieners en jongeren. De preekbespreking vindt plaats na de tweede ochtenddienst. Aan de hand van vragen hopen we met elkaar in gesprek te gaan. We hopen de preekbespreking af te sluiten met een lunch. De tieners van Natanja 2, 16+ en 20+ worden van harte uitgenodigd. We hopen jullie dan te zien!
_____________________________________________________________________________

Tienerclub Natanja II
Iedereen tussen de 12 en 16 jaar is welkom bij Natanja II. Elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur is er club. De leden worden verdeeld in leeftijdscategorieën. Er wordt nagedacht over interessante onderwerpen en vaak zijn er flinke discussies. Veel tieners blijken met dezelfde vragen te zitten en vinden het fijn om daar met leeftijdgenoten over de praten.

Tijdens het tweede deel van de avond staat er een spel op het programma. Verder zijn er regelmatig avonden met alle tieners samen. Mogelijke activiteiten zijn: zwemmen en sporten, een bosspel doen, een zendingswerker uitnodigen, musiceren of wat dan ook.

Eén keer per jaar bezoeken de groepen een tieneravond van de HGJB en verder gaan ze elk jaar rond Hemelvaartsdag drie dagen op kamp: het hoogtepunt van het jaar. Ook buiten de clubavonden zijn de leden van harte welkom bij de leiding om lekker een avondje te hangen met een bak chips erbij. En natuurlijk zijn ze ook welkom als ze met een probleem zitten: je leiding staat klaar om te helpen. Ouders mogen gerust bellen hoe het met hun tiener gaat of als ze andere vragen hebben.

Contributie en kampgeld kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL80FVLB0635806126 ten name van Natanja II.

Tienerclub Natanja 2
Herbert Dijkman


Ha tieners….. en zo zit de vakantie er alweer op! Wat gaat dat toch altijd snel, hé?

We hopen dat jullie een fijne tijd gehad hebben. Of je nu op vakantie bent geweest of lekker thuis bent gebleven…… even geen school en andere verplichtingen is wel fijn.

En? Ook alweer naar school geweest?

En zo naderen we ook weer het begin van het clubseizoen. Het is allemaal nog erg onzeker, maar wij hopen dat we elkaar weer mogen ontmoeten in de kerk. Of dat gaat lukken en hoe dat eruit komt te zien…. Dat moeten we allemaal nog even afwachten, maar daar krijgen jullie zo snel mogelijk bericht over.

Succes met het wennen aan het schoolritme en al dat huiswerk!

Hopelijk tot snel!!
Groetjes, de leiding van Natanja II