pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Tienerclub Natanja II
Iedereen tussen de 12 en 16 jaar is welkom bij Natanja II. Elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur is er club. De leden worden verdeeld in leeftijdscategorieën. Er wordt nagedacht over interessante onderwerpen en vaak zijn er flinke discussies. Veel tieners blijken met dezelfde vragen te zitten en vinden het fijn om daar met leeftijdgenoten over de praten.

Tijdens het tweede deel van de avond staat er een spel op het programma. Verder zijn er regelmatig avonden met alle tieners samen. Mogelijke activiteiten zijn: zwemmen en sporten, een bosspel doen, een zendingswerker uitnodigen, musiceren of wat dan ook.

Eén keer per jaar bezoeken de groepen een tieneravond van de HGJB en verder gaan ze elk jaar rond Hemelvaartsdag drie dagen op kamp: het hoogtepunt van het jaar. Ook buiten de clubavonden zijn de leden van harte welkom bij de leiding om lekker een avondje te hangen met een bak chips erbij. En natuurlijk zijn ze ook welkom als ze met een probleem zitten: je leiding staat klaar om te helpen. Ouders mogen gerust bellen hoe het met hun tiener gaat of als ze andere vragen hebben.

Contributie en kampgeld kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL80FVLB0635806126 ten name van Natanja II.

Tienerclub Natanja 2
Herbert Dijkman


Een nieuw jaar! Wat zijn we het jaar goed begonnen met het nieuwjaarsgala.
Super hoe jullie er allemaal uit zagen.
Nu is het weer tijd voor de “gewone” clubavonden. Ook leuk!
En binnenkort hebben we ook nog een sportieve clubavond. Daar hoor je later meer over…
Inmiddels is de brief voor het overmaken van de contributie en het kampgeld ook verstuurd via de e-mail.
Mocht u als ouders deze niet ontvangen hebben (of als u nooit een e-mail ontvangt van Natanja2) wilt u dan een berichtje sturen naar ?
Wisten jullie dat….. het nog 124 dagen duurt voordat we op kamp gaan ??

KIRSTEN | SANDER | GESINE | HENRICK | ARJAN | MARLEEN | LISA | GIJSBERT |
ELSBETH | STEVEN | DIRKJAN | HERBERT | SUSANNE | MARTIJN | IRMKE