pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Tienerclub Natanja II
Iedereen tussen de 12 en 16 jaar is welkom bij Natanja II. Tijdens het winterseizoen zijn de tieners welkom van 19.00 tot 21.00 uur in de kerk. De tieners worden verdeeld in leeftijdscategorieën. De avond wordt gestart met mentorcatechese, waar er nagedacht wordt over interessante Bijbels onderwerpen. Veel tieners blijken met dezelfde vragen te zitten en vinden het fijn om daar met leeftijdgenoten over de praten.

Tijdens het tweede deel van de avond staat er een spel op het programma. Verder zijn er regelmatig avonden met alle tieners samen. Mogelijke activiteiten zijn: zwemmen of schaatsen, sporten, een bosspel doen of een zendingswerker uitnodigen.

Eén keer per jaar gaan de tieners rond Hemelvaartsdag drie dagen op kamp: het hoogtepunt van het jaar! Ook buiten de clubavonden zijn de leden van harte welkom bij de leiding om lekker een avondje te hangen met een bak chips erbij. En natuurlijk zijn ze ook welkom als ze met een probleem zitten: je leiding staat klaar om te helpen. Ouders mogen gerust bellen hoe het met hun tiener gaat of als ze andere vragen hebben.

Contributie en kampgeld kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL80FVLB0635806126 ten name van Natanja II.

Tienerclub Natanja 2
Martijn Versloot