pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Tienerclub Natanja II
Iedereen tussen de 12 en 16 jaar is welkom bij Natanja II. Elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur is er club. De leden worden verdeeld in leeftijdscategorieën. Er wordt nagedacht over interessante onderwerpen en vaak zijn er flinke discussies. Veel tieners blijken met dezelfde vragen te zitten en vinden het fijn om daar met leeftijdgenoten over de praten.

Tijdens het tweede deel van de avond staat er een spel op het programma. Verder zijn er regelmatig avonden met alle tieners samen. Mogelijke activiteiten zijn: zwemmen en sporten, een bosspel doen, een zendingswerker uitnodigen, musiceren of wat dan ook.

Eén keer per jaar bezoeken de groepen een tieneravond van de HGJB en verder gaan ze elk jaar rond Hemelvaartsdag drie dagen op kamp: het hoogtepunt van het jaar. Ook buiten de clubavonden zijn de leden van harte welkom bij de leiding om lekker een avondje te hangen met een bak chips erbij. En natuurlijk zijn ze ook welkom als ze met een probleem zitten: je leiding staat klaar om te helpen. Ouders mogen gerust bellen hoe het met hun tiener gaat of als ze andere vragen hebben.

Contributie en kampgeld kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL80FVLB0635806126 ten name van Natanja II.

Tienerclub Natanja 2
Herbert Dijkman


Nieuws vanuit Natanja II:

Start winterwerk Natanja 2 en 16+
Hi jongelui!
Zet het alvast in je agenda:
Vrijdagavond 20 september is de start van het winterwerk met Natanja 2 en 16+
Meer info volgt!
Ha jongelui!
Zoals eerder in de jeugdwerkmail aangegeven starten we vrijdagavond 20 september met het winterseizoen. We zijn een paar gave activiteiten aan het voorbereiden die je niet wil missen!!
Je wordt om 18.45 uur verwacht in de EH-kerk en we hopen hier een leuke en gezellige avond te hebben. Uiteraard wordt er ook voor iets lekkers gezorgd!
We zien je graag de 20ste om 18.45 uur!
Namens Commissie Start Winterwerk
Melten Altena, Henk Wim Dijkhof, Marleen van den Dijk, Lumminette van Dijk en Henrike ten Voorde

Zomerse groet van de leiding van Natanja 2 en 16+