pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Tienerclub Natanja II
Iedereen tussen de 12 en 16 jaar is welkom bij Natanja II. Elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur is er club. De leden worden verdeeld in leeftijdscategorieën. Er wordt nagedacht over interessante onderwerpen en vaak zijn er flinke discussies. Veel tieners blijken met dezelfde vragen te zitten en vinden het fijn om daar met leeftijdgenoten over de praten.

Tijdens het tweede deel van de avond staat er een spel op het programma. Verder zijn er regelmatig avonden met alle tieners samen. Mogelijke activiteiten zijn: zwemmen en sporten, een bosspel doen, een zendingswerker uitnodigen, musiceren of wat dan ook.

Eén keer per jaar bezoeken de groepen een tieneravond van de HGJB en verder gaan ze elk jaar rond Hemelvaartsdag drie dagen op kamp: het hoogtepunt van het jaar. Ook buiten de clubavonden zijn de leden van harte welkom bij de leiding om lekker een avondje te hangen met een bak chips erbij. En natuurlijk zijn ze ook welkom als ze met een probleem zitten: je leiding staat klaar om te helpen. Ouders mogen gerust bellen hoe het met hun tiener gaat of als ze andere vragen hebben.

Contributie en kampgeld kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL80FVLB0635806126 ten name van Natanja II.

Tienerclub Natanja 2
Herbert Dijkman
Tel. 0571-298305


Nieuws vanuit Natanja II:

Hey tieners! We hebben nog zo’n 17 clubavonden in het vooruitzicht. Heel veel avonden om gezellig bij elkaar te komen in de kerk. We zien jullie graag met jullie enthousiasme en vrolijkheid.

Even een test om te kijken of jullie onze berichtjes in Hervormd Accent ook lezen.

Een raadsel… “Petra zal even oud als John zijn wanneer Petra twee keer zo oud als John was wanneer Petra de helft van de leeftijd had van hun huidige leeftijd. John was even oud als Petra op het moment dat John de helft van de leeftijd had, tien jaar vanaf nu.”

Hoe oud zijn Petra en John?

Wie als eerste het juiste antwoord geeft (via app/facebook/instagram) krijgt wat lekkers de eerstvolgende clubavond. Succes!

Groetjes,
Mirjam|Joëlle|Steven|Gijsbert|PieterD|Kirsten|Sander|ArjanP|Margreet|ArjanH|Ingeborg|PieterV|Herbert|Martijn|Irmke