pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Tijdens de morgendiensten en soms bij speciale diensten is er kinderoppas.

We vragen van iedereen die regelmatig een kind bij de oppas brengt dat ten minste één van de ouders ook regelmatig oppast. Ook vaders zijn welkom! Dat geldt ook voor oudere broers/zussen vanaf 12 jaar. Uitzonderingen op deze regel zijn in overleg mogelijk.

Bedankt voor de medewerking,
stuurgroep kinderoppas
_____________________________________________________________________________

Oppas 0-3 jaar
Groep 1: kinderen van 0 en 1 jaar zijn welkom in groep 1, op de begane grond, in de zaal naast de keuken. Ook is er de mogelijkheid om te slapen.
Groep 2: kinderen van 2 en 3 jaar kunnen naar groep 2, beneden, in de eerste zaal in de kelder.
Naast dat er voldoende ruimte is om te spelen zal er ook een Bijbelverhaal worden verteld en enkele liederen gezongen. Er is een mogelijkheid dat kinderen halverwege de dienst gebracht worden. Wilt u dit wel voor dat de dienst begint beneden bij de oppas melden zodat er gezorgd kan worden voor voldoende leiding op de groep

Drie aandachtspunten voor ouders die hun kinderen in deze groepen brengen:
1. Voorzie uw kind van een naamsticker.
2. Geef een beker of flesje met drinken af aan de leidinggevenden en vermeld hierop de naam van het kind. Wilt u ook andere zaken van een naam voorzien (fopspeen, kinderwagen)?
3. In groep 2 staat een spaarvarken waar de kinderen geld in kunnen doen voor het Ebenezer kinderdagverblijf in Malawi.

Voor verder info kunt u contact via

Oppas 4-6 jaar
Er is ook oppas voor kinderen van 4-6 jaar. Deze ruimte is op de begane grond, in de zaal direct achter het keukentje.
In deze groep wordt er een programma verzorgd dat voorbereidt op de kerkgang. Kinderen leren de maand psalm en lied. Ze zingen samen en er wordt een Bijbelverhaal verteld. Daarna wordt er een verwerking van het Bijbelverhaal geknutseld. Ook is er wekelijks een collecte in deze groep voor het Ebenezer kinderdagverblijf in Malawi.

4x per jaar zal er een Op Stap dienst zijn ter voorbereiding op een hele kerkdienst aanwezig zijn in de kerk. Tijdens deze dienst zal er dan dus GEEN oppas aanwezig zijn. Over het algemeen zal deze Op Stap Dienst de zondag na een Avondmaalszondag zijn.

Aandachtspunten voor deze groep:

  • Graag je kind(eren) vooraf aanmelden in de gemeentezaal.
  • Kinderen gaan tot aan de collecte mee naar de kerk.
  • Tijdens de collecte verzamelen de kinderen met de leiding in de pianozaal. Ouders hoeven dus niet meer mee te lopen.
  • Tijdens het zingen van de laatste psalm komen de kinderen achterin de kerkzaal.
  • Na het uitspreken van de zegen gaan de kinderen terug naar de gemeentezaal waar ze na de dienst door ouders worden opgehaald.
  • Denk je aan de collecte?
  • Geef GEEN drinken / snoepjes mee. De kinderen krijgen een koekje.

 

Voor verder info kunt u contact via .