pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Tijdens de morgendiensten en soms bij speciale diensten is er kinderoppas.

We vragen van iedereen die regelmatig een kind bij de oppas brengt dat ten minste één van de ouders ook regelmatig oppast. Ook vaders zijn welkom! Dat geldt ook voor oudere broers/zussen vanaf 12 jaar. Uitzonderingen op deze regel zijn in overleg mogelijk.


Het is i.v.m. het vaste programma bij de Luistervinken groep 3 niet mogelijk dat er kinderen  tussendoor binnengebracht worden. Dit omdat het storend is in de groep maar ook omdat degene die gebracht word een belangrijk gedeelte van het programma mist.
Deze mogelijkheid bestaat wel bij groep 2. Wilt u dit wel voor dat de dienst begint beneden melden. Zodat er gezorgd kan worden voor voldoende leiding op de groep.

Bedankt voor de medewerking,
stuurgroep kinderoppas


Oppas 0-3 jaar
Groep 1: kinderen van 0 en 1 jaar zijn welkom in groep 1, op de begane grond, in de zaal naast de keuken.
Groep 2: kinderen van 2 en 3 jaar kunnen naar groep 2, beneden, in de eerste zaal in de kelder.
In groep 1 is er de mogelijkheid om te slapen. In groep 2 wordt een Bijbelverhaal verteld en enkele liederen gezongen.

Drie aandachtspunten voor ouders die hun kinderen in deze groepen brengen:
1. Voorzie uw kind van een naamsticker.
2. Geef een beker of flesje met drinken af aan de leidinggevenden en vermeld hierop de naam van het kind. Wilt u ook andere zaken van een naam voorzien (fopspeen,kinderwagen)?
3. In groep 2 staat een spaarvarken waar de kinderen geld in kunnen doen voor een adoptiekindje.

Oppas 4-6 jaar
Er is ook ‘kinderoppas’ voor kinderen van 4-6 jaar in de tweede zaal, achter in de kelder.
Groep 3:  In groep 3 wordt een programma verzorgd dat voorbereidt op de kerkgang. Kinderen leren een psalm of lied en een Bijbeltekst. Ze zingen samen en er wordt een Bijbelverhaal verteld. Ook is er wekelijks een collecte in deze groep voor het adoptiekindje. Ongeveer om de zes weken komt deze groep in een ochtenddienst terug in de kerk.

Aandachtspunten voor ouders die hun kind naar deze groep brengen:
1. Geef uw kind een beker met drinken mee (naam erop vermelden).
2. Denk a.u.b. aan de collecte.