pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Kinderoppas groep 3

Onderstaande lessen uit de map Opstap (HGJB) gaan we de komende weken met de kinderen behandelen:


Datum                     :          17 maart 2019
Onderwerp             :          In het beloofde land
Bijbelgedeelte        :          Jozua 2, 5 en 6
Psalm                       :          25:2


Datum                      :         24 maart 2019
Onderwerp              :         Instapdienst


Datum                     :          31 maart 2019
Onderwerp              :        De hoofdman met het grote geloof
Bijbelgedeelte        :          Lukas 7:1-7
Psalm                       :          42:1

Door onze wekelijkse collectes bevrijden we onze sponsorkinderen Murugi uit Kenia en Redjie uit de Filipijnen van armoede. Ze hebben een speciaal plekje in ons hart. Door jullie gift krijgen deze kinderen een beter leven; school, eten en Bijbels onderwijs. Gedenk hun ook in het gebed. In alle 3 groepen staan de spaarpotjes!

Zie Facebook van de Kinderoppas Eben-Haëzerkerk Apeldoorn voor wekelijkse info over de lessen en actuele informatie.