pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

In het moderamen/kerkenraad is bepaald dat groep 3 van de oppas, de Luistervinken, verhuist van de kelder naar de gemeentezaal.

Het gaat dan om het gedeelte bij het orgel en het deel onder het puntdak. Er is voor dat deel van de zaal gekozen om de mogelijke geluidsoverlast van deze jonge gemeenteleden zo veel mogelijk binnen de perken te houden.

De schuifwand tussen het deel van de gemeentezaal naast de keuken en het overige deel moet dus dicht zijn.

Dit gaat in op zondag 13 oktober. Het zal ook in de weekbrief vermeld worden zodat de ouders ook op de hoogte zijn.

Kinderoppas groep 3

Onderstaande lessen uit de map Opstap (HGJB) gaan we de komende weken met de kinderen behandelen

10 november
OnderwerpEsther
BijbelgedeelteEsther 4
Psalm134: 3
Lied‘k Stel mijn vertrouwen
17 november
OnderwerpEsther
BijbelgedeelteEsther 6-8
Psalm134: 3
Lied‘k Stel mijn vertrouwen
24 november
OnderwerpInstapdienst
Bijbelgedeelte
Psalm
Lied
 

In alle 3 groepen staan de spaarpotjes!

Zie Facebook van de Kinderoppas Eben-Haëzerkerk Apeldoorn voor wekelijkse info over de lessen en actuele informatie.