pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Kinderoppas groep 3

Onderstaande lessen uit de map Opstap (HGJB) gaan we de komende weken met de kinderen behandelen:

Datum                         :                       11 maart 2018 INSTAPDIENST ( geen oppas voor groep 3 )


Datum                          :                       18 maart 2018
Onderwerp                 :                       De Heere Jezus en de schoonmaak
Bijbelgedeelte           :                       Mattheüs 21:12-17
Psalm                            :                       93:4


Datum                          :                       25 maart 2018
Onderwerp                 :                       In Gethsémané
Bijbelgedeelte           :                       Mattheüs 26:36-46
Psalm                            :                       93:4


Door onze wekelijkse collectes bevrijden we onze sponsorkinderen Murugi uit Kenia en Redjie uit de Filipijnen van armoede. Ze hebben een speciaal plekje in ons hart. Door jullie gift krijgen deze kinderen een beter leven; school, eten en Bijbels onderwijs. Gedenk hen ook in het gebed. In alle 3 groepen staan de spaarpotjes!

Zie Facebook van de Kinderoppas Eben-Haëzerkerk Apeldoorn voor wekelijkse info over de lessen en actuele informatie.