pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

In het moderamen/kerkenraad is bepaald dat groep 3 van de oppas, de Luistervinken, verhuist van de kelder naar de gemeentezaal.
Het gaat dan om het gedeelte bij het orgel en het deel onder het puntdak. Er is voor dat deel van de zaal gekozen om de mogelijke geluidsoverlast van deze jonge gemeenteleden zo veel mogelijk binnen de perken te houden.
De schuifwand tussen het deel van de gemeentezaal naast de keuken en het overige deel moet dus dicht zijn.
Dit gaat in op zondag 13 oktober. Het zal ook in de weekbrief vermeld worden zodat de ouders ook op de hoogte zijn.

Kinderoppas groep 3

Onderstaande lessen uit de map Opstap (HGJB) gaan we de komende weken met de kinderen behandelen

15 maart
OnderwerpDe Heere Jezus en de schoonmaak
BijbelgedeelteMattheüs 21:12-17
Psalm
LiedJezus, ik wil U bedanken
22 maart
OnderwerpIn Gethsémané
BijbelgedeelteMattheus 26: 36-46
Psalm
LiedJezus, ik wil U bedanken
 
29 maart
OnderwerpKruis en Opstanding
BijbelgedeelteLuk 23:26-32
Psalm
LiedJezus, ik wil U bedanken