pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Kinderoppas groep 3
Onderstaande lessen uit de map Opstap (HGJB) gaan we de komende weken met de kinderen behandelen:


Datum               :           22 oktober 2017
Onderwerp       :           Jozef in de gevangenis
Bijbelgedeelte  :           Genesis 39:7-23 en 40:1-23
Psalm                :           46:6


Datum              :          29 oktober 2017
Onderwerp      :          Jozef en zijn broers
Bijbelgedeelte :          Genesis 41-44
Psalm               :          46:6


Datum              :          5 november 2017
Onderwerp      :          Ik ben Jozef
Bijbelgedeelte :          Genesis 44-46
Psalm               :          46:6


Datum              :          12 november 2017
INSTAPDIENST (geen oppas groep 3)

Door onze wekelijkse collectes bevrijden we onze sponsorkinderen Murugi uit Kenia en Redjie uit de Filipijnen van armoede. Ze hebben een speciaal plekje in ons hart. Door jullie gift krijgen deze kinderen een beter leven; school, eten en Bijbels onderwijs. Gedenk hen ook in het gebed.

In alle 3 groepen staan de spaarpotjes!

Zie Facebook van de Kinderoppas Eben-Haëzerkerk Apeldoorn voor wekelijkse info over de lessen en actuele informatie.