pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Kinderoppas groep 3
Onderstaande lessen uit de map Opstap (HGJB) gaan we de komende weken met de kinderen behandelen:

Datum: 6 augustus 2017
Onderwerp: Les over “De kerk ontdekken” De Zegen|


Datum: 13 augustus 2017
Onderwerp: Les over ‘De kerk ontdekken’: Ouderlingen


Datum: 20 augustus 2017
Onderwerp: Les over ‘De kerk ontdekken’: Doop


Datum: 27 augustus 2017
Onderwerp: Les over ‘De kerk ontdekken’: Gemeenteleden


Door onze wekelijkse collectes bevrijden we onze sponsorkinderen Murugi uit Kenia en Redjie uit de Filipijnen van armoede. Ze hebben een speciaal plekje in ons hart. Door jullie gift krijgen deze kinderen een beter leven; school, eten en bijbels onderwijs. Gedenk hen ook in het gebed. In alle 3 groepen staan de spaarpotjes!

Zie Facebook van de Kinderoppas Eben-Haëzerkerk Apeldoorn voor wekelijkse info over de lessen en actuele informatie.