pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Het is i.v.m. het vaste programma bij de Luistervinken groep 3 niet mogelijk dat er kinderen  tussendoor binnengebracht worden. Dit omdat het storend is in de groep maar ook omdat degene die gebracht word een belangrijk gedeelte van het programma mist.
Deze mogelijkheid bestaat wel bij groep 2. Wilt u dit wel voor dat de dienst begint beneden melden. Zodat er gezorgd kan worden voor voldoende leiding op de groep.

Bedankt voor de medewerking,
stuurgroep kinderoppas

Kinderoppas groep 3

Onderstaande lessen uit de map Opstap (HGJB) gaan we de komende weken met de kinderen behandelen:

Datum                         :          18 juni
Onderwerp                  :         De bekering van Saulus
Bijbelgedeelte            :          Handelingen 9:1-19a
Psalm                         :           17:8


Datum                         :         25 juni
Onderwerp                  :        Cornelius
Bijbelgedeelte            :         Handelingen 10:1-48
Psalm                         :           17:8


Datum                         :         2 juli
Onderwerp                  :        Petrus in en uit de gevangenis
Bijbelgedeelte            :         Handelingen 12:3-19
Psalm                         :           17:8


Door onze wekelijkse collectes bevrijden we onze sponsorkinderen Murugi uit Kenia en Redjie uit de Filipijnen van armoede. Ze hebben een speciaal plekje in ons hart. Door jullie gift krijgen deze kinderen een beter leven; school, eten en bijbels onderwijs. Gedenk hen ook in het gebed. In alle drie de groepen staan de spaarpotjes!