pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Binnen onze gemeente is een aantal kinderen waarvoor het meegaan naar de kerk te moeilijk is omdat zij een vorm van autisme hebben. Omdat ook deze kinderen bij de gemeente horen en we ze graag een plek willen geven tijdens de kerkdiensten, is de Bijbelklass opgezet. We schrijven Bijbelklass met ass omdat dit is opgezet voor kinderen met een autisme spectrum stoornis, afgekort: ass.
Tijdens de kerdienst is er voor hen een programma waarbij de begeleiders een thema verzorgen dat aansluit op de kerkdienst en op een manier die aansluit bij dit groepje kinderen. Tijdens de laatste collecte komen de kinderen weer in de kerk zodat ook zij de zegen ontvangen samen met de gemeente. Momenteel is er ongeveer één keer per twee weken Bijbelklass tijdens de eerste ochtenddienst.
Wilt u meer informatie over deze Bijbelklass omdat het voor uw kind ook te moeilijk is om mee te gaan naar de kerk i.v.m. ass? Neem dan contact op met uw wijkouderling of een jeugdouderling. In een gesprek wordt bezien of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij de huidige groep of dat we samen naar andere mogelijkheden gaan zoeken.