pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De gebedsketen is actief tijdens het jongerenwerk op de vrijdagavond. Iedere vrijdagavond bidden ouders, grootouders en andere betrokken gemeenteleden voor het werk dat er onder de jongeren op catechisatie, club en bij 16+  wordt gedaan, dus zowel voor de jongeren als voor de leiding. Elke week geven de leiding/catecheten specifieke gebedspunten door. Hier wordt elke week een Gebedsmail van gemaakt.

Elke vrijdagavond zijn er meerdere bidders die elk 10 minuten bidden en danken met als leidraad deze Gebedsmail. Dit wordt gewoon thuis gedaan (zonder bij elkaar te komen). Zo is er van 18.30 uur tot 21.30 uur continue gebed voor onze jongeren en de leidinggevenden.

Tijdens een doopdienst wordt aan de gemeente gevraagd of zij (biddend) om de doopkinderen heen willen staan. Het zou geweldig zijn als u op deze eenvoudige maar krachtige manier naar onze jongeren zou willen omzien. Alle biddende gemeenteleden zijn meer dan welkom; u hoeft geen kinderen te hebben die naar het jeugdwerk toe te gaan, om mee te mogen bidden. U kunt als grootouder of betrokken gemeentelid ook meedoen.

Contactpersoon: Annemarie Eversdijk