pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Iedere vrijdagavond (tijdens het winterwerk) komen de jongeren van de gemeente naar catechisatie en de jeugdclubs. Op dat moment is er ook een gebedsketen actief. Ouders en andere gemeenteleden bidden thuis voor het jeugdwerk. Er wordt zowel voor de jongeren als voor de leiding van de clubs gebeden.

De gebedsketen is actief van 18.30 tot ongeveer 21.00 uur en alle mensen die mee doen aan de gebedsketen reserveren die avond 10 minuten voor gebed.

De gebedspunten worden elke week per e-mail verstuurd naar de mensen die willen meebidden.

Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar . Mocht u liever niet ingedeeld worden op een vast tijdstip, dan is het uiteraard ook mogelijk om de gebedspunten te ontvangen zodat u op een eigen gekozen tijdstip kunt bidden.