pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

LEV-kringen zijn er voor jongeren die korter of langer geleden geloofsbelijdenis hebben gedaan. LEV staat voor Leren en Vieren. LEV-kringen komen meestal voort uit de groep waarmee belijdeniscatechese is gevolgd, maar er kan ook later worden aangesloten. De LEV-kringen komen één keer per 3 á 4 weken samen bij een echtpaar thuis.

Voor meer informatie, neem contact op met één van de jeugdouderlingen


W.M. den Hoed
055 367 09 61


R.A.J. van de Kamp
06 45 166 149