pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

LEV-kringen zijn er voor jongeren die korter of langer geleden geloofsbelijdenis hebben gedaan. LEV staat voor Leren en Vieren. LEV-kringen komen meestal voort uit de groep waarmee belijdeniscatechese is gevolgd, maar er kan ook later worden aangesloten. De LEV-kringen komen één keer per 3 á 4 weken samen bij een echtpaar thuis.

Voor meer informatie, neem contact op met één van de jeugdouderlingen

O. Zwolsman


R.A.J. van de Kamp