pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Een avontuur op zoek naar God

Ook in 2022 hopen we van start te gaan met de Alpha-cursus met nieuwe deelnemers. Eind januari vindt de kennismakingsbijeenkomst plaats. Met wie gaat u/jij dit avontuur mee beleven? Bidden voor die ander en de tijd nemen voor de vragen die hem/haar bezig houdt. Mooi om te doen, maar niet gemakkelijk. Misschien is een vaste avond in de week een idee om zo de diepte in te gaan met hem/haar? Denk dan aan de Alpha-cursus.


Ieder mens is in zijn of haar leven vaak op zoek. We zoeken geluk, een mooie baan, een fijne levenspartner en nog zo veel meer.

Wellicht bent u op zoek naar God. Dat hopen we zeker! Maar…. kan dat zomaar en hoe doe je dat dan? Of is het zo dat God juist mij zoekt en maakt God mij vervolgens aan het zoeken naar Hem?

In de Bijbel staat dat Zacheüs van Jezus gehoord had. We lezen deze prachtige geschiedenis in Lukas 19 vers 1 tot en met 10. Hij klom zelfs in een boom zodat hij de Heere beter kon zien. Als Jezus dan voorbij komt ziet Hij Zacheüs . Jezus roept hem toe dat Hij die dag nog bij Zacheüs in huis wil komen. Dat is me ook wat, Gods Zoon nodigt zichzelf uit.

Vandaag doen we het andersom, we nodigen u uit om bij ons in de kerk, het huis van God, de Heere van hemel en aarde te komen.

Nou ja, deze uitnodiging is eigenlijk óók van de Heere Jezus Zelf. Hij zegt als het ware: ‘Kom naar Mijn gemeente, want Ik heb je op het oog. Mijn liefde gaat naar je uit. Vandaag ben je mijn gast. In Mijn gemeente, de kerk, daar hoor je nog eens wat. Hoe je God kunt leren kennen en wie Jezus is. Ja nog veel meer’.

Tot zijn geluk veranderde voor Zacheüs alles.
We hopen dat u er net zo gelukkig van wordt als Zacheüs.

Welkom….

lees ook:
informatie over de Alpha cursus
praktische informatie voor als u binnenkort bij ons te gast bent.

 

Wil u in contact komen met Alpha mail ons:

of bezoek de volgende websites:
vragenovergeloven.nl
waaromgeloven.nl
gelovenindekerk.nl
geloofengevoel.nl
gelovenendoen.nl
ikzoekgod.nl
waaromjezus.nl
waaromgod.nl
vraagaangod.nl
waaromkerst.nl
waarompasen.nl