pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Opvoedkring 0-10 jaar

Ieder najaar is er in de kelder van de kerk de opvoedkring voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar. De twee avonden zijn vrij toegankelijk en worden geleid door een spreker of spreekster. De thema’s variëren, maar hebben allemaal betrekking op de (geloofs)opvoeding.

Workshops
Eerdere workshops waren:

  • “De plaats in de kinderrij”, Dineke Groeneveld, maart 2020
  • “Family Talk”, Raise Up, oktober 2018
  • “Sterk en moedig”, Raise Up, november 2018
  • “Jij bent uniek!”, Elisabeth van Seventer, oktober 2017
  • “Geloofsopvoeding”, Willemijn de Weerd, november 2017.

Organisatie / info
Opvoedkring 0-10 jaar Hart voor het kind,
Willemijn Dijkman, Lydia van Dijk en Sara Frens