pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Voltooiing ORGEL

Flyer orgelcommissie

HELP!!! Het orgel is nog niet klaar!

Elke zondag mogen we bij elkaar komen in ons kerkgebouw om uit Gods Woord te horen en Hem te danken, loven en bidden. Een groot voorrecht en we zijn daar ook erg blij mee. Dat danken, loven en bidden doen we niet alleen met woorden maar ook zingend. Om het zingen te stimuleren en te begeleiden gebruiken we bijna altijd het orgel, de koning der instrumenten. Passend om onze Koning te eren.

Ruim 25 jaar geleden is het orgel gebouwd door Orgelmakerij Steendam uit Roodeschool en inmiddels is er groot onderhoud geweest en is het orgel kwalitatief weer als vanouds. Dat ‘groot onderhoud’ zal u overigens niet ontgaan zijn, omdat toen het front van het orgel nogal wat pijpen miste.

‘Als vanouds’…….. Destijds is besloten (vanwege kostenbesparing) het orgel niet direct te voltooien. Wel is bij de bouw alles voorbereidt om dat op een later tijdstip alsnog eenvoudig en voordelig te doen. Dus ‘als vanouds’ wil zeggen: een incompleet orgel. Op dit moment zijn er 26 stemmen en is nog ruimte voor 5 stemmen. Er missen dus nog enkele stemmen. Alsof je in een koor of zanggroep bijvoorbeeld enkele mannen- of vrouwenstemmen mist…. En wij denken dat dit ‘later tijdstip’ inmiddels is aangebroken.

Gelukkig is bij het recent gepleegde groot onderhoud ook alvast een start gemaakt met het voltooien van het orgel door er 3 van de 8 ontbrekende stemmen bij te plaatsen. Het eerste resultaat is al hoorbaar in de begeleiding en merkbaar aan de zang van de gemeente. Hoe mooi zal ons lied dan klinken als het orgel helemaal voltooid zou zijn!!! Maar zover zijn we nog niet. Hoewel voor de nog te plaatsen stemmen de windladen, slepen, stokken en registermechanieken er al zijn, ontbreken de pijpen nog.

We doen dan ook een beroep op u en jou om door een gift het mogelijk te maken het orgel te voltooien. Ook worden er activiteiten ontplooid ten bate van het orgelfonds. Zo zijn er bijvoorbeeld regelmatig (orgel)concerten in de kerk. Maar ook andere manieren worden bedacht om dit onder de aandacht te brengen.

Dus: houd de aankondigingen in het oog en help mee deze koning van de instrumenten te laten spreken tot eer van onze Koning.

Hartelijke groet,

Peter Eilander, Mentien Pouw, Henk Averesch

De orgelcommissie in nieuwe samenstelling.