pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

AlgemeenAfsluiting kringseizoen
Het kringseizoen is voor de meeste huisbijbelkringen en bijbelstudiekringen (bijna) afgelopen. We zijn dankbaar voor de samenkomsten, ontmoetingen en gesprekken en we bidden dat ze tot groei van het geloof en tot onderlinge verbondenheid van het Lichaam van Christus mogen zijn. Hieronder vindt u een drietal impressies.

Willemijn Vergunst (huisbijbelkring Elisa):
Voor het tweede winterseizoen nam ik deel aan een huisbijbelkring die is opgezet vanuit de commissie Vorming & Toerusting. Dit jaar hebben we ons bezig gehouden met de geschiedenis van Elisa, aan de hand van een boekje van ds. W.J. Dekker. Samen leerden we veel over de betekenis van een Bijbelgedeelte voor ons leven. En, het is mooi om via deze kring gemeenteleden te leren kennen en een band met hen op te bouwen. Onze huisbijbelkring telt dertien leden. Niet alleen jongeren, niet allemaal ouderen. Deze verschillen zijn van toegevoegde waarde: iedereen kan iets inbrengen op grond van zijn/haar achtergrond, levenservaring, en dus ook leeftijd. Samen luisteren we naar de Bijbel, samen luisteren we naar elkaar. Het seizoen sluiten we af door gezellig met elkaar te eten.

Jan van Gelderop (huisbijbelkring Filippenzen):
Dit jaar heb ik voor de tweede keer deelgenomen aan een huisbijbelkring. Mijn vrouw en ik zochten destijds precies zo’n kring, om meer mensen uit de gemeente te leren kennen. Helaas werd Yvonne lang uitgeschakeld wegens een burn-out. Ik heb de kring als waardevol ervaren. Ik heb nieuwe mensen leren kennen. De huisbijbelkring was een plek waar we naar elkaar luisterden, onze gedachten en ervaringen konden delen naar aanleiding van het Bijbelgedeelte dat werd besproken. Iedereen komt aan de beurt om de inleiding te verzorgen. Het is telkens weer een verrassing welke accenten de anderen leggen. Bijzonder om zo mijn netwerk in de gemeente te hebben vergroot met broeders en zusters met wie ik een route heb afgelegd. Jammer dat het kringwerkseizoen al in april stopt…

Regine van Duijvenboden (bijbelstudiekring):
Elke drie weken waren we ook dit jaar voor de bijbelstudiekring welkom bij de familie Hollebrandse. Na het gebed neemt de inleider ons in eigen werkvorm mee door het hoofdstuk dat aan de beurt is. De focus van de kring ligt op het bestuderen en bespreken van het Bijbelgedeelte. Er wordt dus geen aanvullend materiaal gebruikt, tenzij de inleider daarvoor kiest. Na de bespreking zingen we een aantal bijpassende liederen, de psalmen meegerekend, begeleid door gitaar. We sluiten af met kringgebed. Dit seizoen waren we bezig met Prediker. Door de Bijbelgedeelten heen komen er heel wat onderwerpen langs. We zijn tijdens de kringen open naar elkaar en niet bang voor een beetje discussie, echter wel met het doel tot opbouw en lering. Het doel is en blijft om meer van God en zijn Woord te leren en Hem daarin alle eer te geven.

Kringseizoen 2019-2020
Na de zomer, in september, starten we met een nieuw kringseizoen. De commissie Vorming & Toerusting is alweer volop bezig met de voorbereidingen. In de komende periode zal er een flyer worden uitgereikt waarmee u en jij zich kunnen aanmelden voor een huisbijbelkring of bijbelstudiekring. We hopen ook dit jaar op veel nieuwe aanmeldingen. In de tussentijd vragen of reeds aanmelden? Dat kan via .

 

Hartelijke groet namens de commissie V&T,

Ouderling Vorming & Toerusting