pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Bijbelstudieavond in de kerk

Elk winterseizoen is er iedere vierde maandag van de maand Bijbelstudieavond in de kerk, gericht op gemeenteleden van alle leeftijden. Naast de zondagse diensten kan er ontmoeting en gesprek zijn rond de open Bijbel. De avonden vinden plaats in het kerkgebouw en worden geleid door een van de predikanten. Deze Bijbelstudieavonden kunnen naast de huisbijbelkringen en bijbelstudiekringen worden bezocht.