pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Bijbelstudieavond in de kerk

Elk jaar organiseren we een reeks bijbelstudieavonden in de Eben-Haëzerkerk, onder leiding van één van de predikanten. Het afgelopen seizoen lazen we samen de Bergrede, Mattheüs 5-7. Dat was een boeiende ontdekkingstocht.
Deze “Bijbel-open-avonden” worden gehouden van 19:45 uur tot ongeveer 21:30 uur in de gemeentezaal van de kerk. De avonden zijn voor gemeenteleden van alle leeftijden, en kunnen naast de huisbijbelkringen en bijbelstudiekringen worden bezocht.
Zodra de data voor het seizoen 2019-2020 zijn vastgesteld, zullen deze worden bekend gemaakt in Hervormd Accent en hier op de site.