pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Bijbelstudieavond in de kerk

De reeks bijbelstudieavonden in de Eben-Haëzerkerk, die elk jaar onder leiding van één van de predikanten gehouden wordt, gaat ook dit seizoen weer van start. De komende maanden lezen we met elkaar de Bergrede, Mattheüs 5-7. Dat is een boeiende ontdekkingstocht. Welk onderwijs geeft de Heere Jezus in dit gedeelte? Zo anders dan farizeeërs en schriftgeleerden! Hij laat Gods echte bedoeling van de wet van God zien: liefde, zoals God liefde is en liefde geeft.

De eerste avond wordt gehouden op dinsdagavond 25 september, om 20:00 uur. De andere data zijn:

De Bijbel open
Op dinsdag 4 december wordt voor de vierde keer “De Bijbel-open-avond” gehouden. We beginnen om 19.45 uur in de gemeentezaal van de kerk en lezen Mattheüs 5:33-48. De Heere Jezus werd ervan beschuldigd dat Hij de wet afschafte, maar wie naar Zijn onderwijs luistert, merkt dat Hij de wet van God in haar diepste bedoeling weergeeft. Hij vraagt ons zelfs onze vijanden lief te hebben. Maar waar halen wij die liefde vandaan?

Ieder is van harte welkom!

  • dinsdag 4 december 2018
  • dinsdag 8 januari 2019
  • dinsdag 29 januari 2019
  • woensdag 20 februari 2019
  • woensdag 20 maart 2019

De avonden, gericht op gemeenteleden van alle leeftijden, vinden plaats in het kerkgebouw en worden dit jaar geleid door ds. Den Admirant. De bijbelstudieavonden kunnen naast de huisbijbelkringen en bijbelstudiekringen worden bezocht.

Ieder is van harte welkom!