pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Bijbelstudieavond in de kerk

Iedere vierde maandag van de maand is er Bijbelstudieavond in de kerk, gericht op gemeenteleden van alle leeftijden. Naast de zondagse diensten kan er ontmoeting en gesprek zijn rond de open Bijbel. De leiding ligt dit jaar bij ds. Jongeneel. Deze Bijbelstudieavonden kunnen naast de huisbijbelkringen worden bezocht.

‘Klein en fijn?’ Over de tijd van de kleine Profeten
Voor dit seizoen is gekozen voor het nader beluisteren van de ‘kleine profeten’. Hun geschriften vallen allen in de latere koningstijd tussen de 8e en de 4e eeuw voor Christus. Het is de tijd van de aangrijpende gebeurtenis van de verwoesting van Jeruzalem, de ballingschap en de terugkeer. Steeds weer klinkt het probleem van ontrouw en verval van de dienst aan de Heere. Het raakt aan de kerkverlating en maatschappelijke tendensen in onze tijd.

Programma
Op de eerste avond zijn we gestart met een algemene inleiding op ‘profetie’ in het Oude Testament en de betekenis daarvan voor het Nieuwe Testament en de nieuwtestamentische gemeente. Het boekje ‘Amos’ vormde het kader. De volgende avonden bekijken we steeds één van de profetenboekjes, in volgorde van de tijd waarin zij leefden. Steeds willen we vier onderdelen behandelen:

 1. achtergrond betreffende profeet (persoon, tijd, kenmerken);
 2. lijnen naar het Nieuwe Testament verkennen;
 3. kerngedeelte bestuderen;
 4. verbindingen vinden met christelijke gemeente in de 21e eeuw.

Planning
De planning is als volgt, DV:

 • maandag 23 oktober: Amos
 • maandag 27 november: Nahum
 • maandag 18 december: Zefanja
 • maandag 22 januari: Habakuk
 • maandag 26 februari: Obadja
 • maandag 19 maart: Joël
 • maandag 23 april: Haggaï

Organisatie/info
Voor opmerkingen/vragen kunt u/jij contact opnemen met ds. Jongeneel, of 055-3014089