pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Huisbijbelkringen / Bijbelstudiekringen

Naast de zondagse eredienst rondom Gods Woord, mogen we elkaar ook doordeweeks in kleiner verband ontmoeten. In gesprek met elkaar vanuit een open Bijbel. Graag nodigen wij u en jou uit om een seizoen deel te nemen aan een kring.

Hier treft u de flyer aan voor het seizoen 2019-2020, met daarop ook het aanmeldformulier.
Het ingevulde aanmeldformulier kan tot en met 31 mei a.s. worden gedeponeerd in één van dehouten kistjes bij de ingangen van het kerkgebouw. Een e-mail sturen kan ook: of .

We hopen op veel nieuwe aanmeldingen!
Commissie Vorming & Toerusting

Huisbijbelkringen
Onderwerp : Nehemia of Romeinen (nadere info: zie flyer)
Kenmerk : gebruik van een boekje uit de serie Artios bijbelstudies
Hoe vaak : 1 x per maand, van september t/m april

Bijbelstudiekringen
Onderwerp : een bijbelboek, per kring verschillend (info volgt in Hervormd Accent)
Kenmerk : vers-voor-vers bestudering
Hoe vaak : 1 x per drie à vier weken, van september t/m april