pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Huisbijbelkringen

Eensgezind, met vreugde en in eenvoud van hart. Zo leefde de eerste gemeente na de uitstorting van de Heilige Geest. Ze zochten elkaar op, ook doordeweeks. Ook wij mogen dat doen! Met ingang van dit seizoen zijn we gestart met de nieuwe huisbijbelkringen.

Groei
Huisbijbelkringen willen bijdragen aan geloofsgroei en geloofsverdieping: in de Bijbel mogen we leren en ervaren Wie God is, en Wie Hij in Jezus voor ons wil zijn. Bovendien wordt door samen te zingen, te bidden, de Bijbel te bestuderen en met elkaar mee te leven, de band met de gemeente en elkaar versterkt. De huisbijbelkringen zijn dus ook bedoeld om op een praktische manier het leven van de christelijke gemeente vorm en inhoud te geven.

Huisbijbelkringen 2017/2018
Een huisbijbelkring komt één keer per vier weken bij elkaar, maar als kring kun je ook besluiten om één maal in de drie weken samen te komen, op een dinsdag, woensdag- of donderdagavond. In de nieuwe opzet van de huisbijbelkringen zijn drie kringen van start gegaan:
–           dinsdagavond “discipelschap”, kringleiders: Jan en Diana Jans;
–           woensdagavond “psalmen”, kringleider: Margreet Mulder;
–           donderdagavond “discipelschap”, kringleiders: Geert en Lianne Hilberink.

Bent u / ben jij nieuw in de gemeente en wilt u/jij een huisbijbelkring volgen? Stuur dan even een mailtje naar de commissie Vorming & Toerusting: .

Toerusting door dominees
Het kan gebeuren dat je als huisbijbelkring tijdens de bijbelstudie tegen lastige/moeilijke vragen aanloopt. De bijbelkringleider kan deze dan voorleggen aan een van de dominees, die dan meedenkt en verder op weg helpt. Daarnaast houden we eenmaal per jaar voor de bijbelkringleiders een avond om zich te laten toerusten en inspireren. Tevens zal in het winterseizoen elk van de bijbelstudieonderwerpen tijdens een (leer)dienst centraal staan.