pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Huisbijbelkringen / Bijbelstudiekringen

Naast de zondagse ontmoeting rondom Gods Woord, mogen we elkaar ook in kleiner verband ontmoeten. In gesprek met elkaar vanuit een open Bijbel. Binnen onze gemeente zijn er twee soorten bijbelkringen: huisbijbelkringen en bijbelstudiekringen:

Huisbijbelkringen
Hoe vaak : 1 x per maand
Start : september t/m april
Kenmerk : gebruik van de serie ‘Luisteroefeningen’, met geloofsgespreksvragen

Bijbelstudiekringen
Hoe vaak : 1 x per drie weken
Start : september t/m april
Kenmerk : vers-voor-vers bestudering van een Bijbelboek

In het seizoen 2018-2019 zullen de volgende kringen actief zijn:

Huisbijbelkringen (4 kringen)

  • dinsdagavond ‘Elisa’, kringleiders Jan en Diane Jans
  • woensdagavond ‘Elisa’, kringleider Margreet Mulder
  • woensdagavond ‘Filippenzen’, kringleider Gemma van de Laar
  • donderdagavond ‘Filippenzen’, kringleiders Geert en Lianne Hilberink

Bijbelstudiekringen (4 kringen)

  • dinsdagavond ‘Openbaringen’, kringleiders Jaap en Niesje Verhoef
  • dinsdagavond ‘Openbaringen’, kringleiders Jaap en Niesje Verhoef
  • dinsdagavond ‘Prediker’, kringleiders Jules en Marian Hollebrandse
  • donderdagavond ‘nnb’, kringleiders Rien en Janny van Burg

Contact/info
Bent u / ben jij nieuw in de gemeente en wilt u/jij een huisbijbelkring of bijbelstudiekring volgen? Stuur dan even een mailtje naar de commissie Vorming & Toerusting: (Geert Hilberink) of naar de coördinator van de bijbelstudiekringen: (Hugo Hakkenberg).