pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Huisbijbelkringen

Eensgezind, met vreugde en in eenvoud van hart. Zo leefde de eerste gemeente na de uitstorting van de Heilige Geest. Ze zochten elkaar op, ook doordeweeks. Ook wij mogen dat doen! Met ingang van dit nieuwe seizoen starten we met nieuwe huisbijbelkringen. (Aanmelden: zie onderaan)

Groei
Huisbijbelkringen willen bijdragen aan geloofsgroei en geloofsverdieping: in de Bijbel mogen we leren en ervaren Wie God is, en Wie Hij in Jezus voor ons wil zijn. Bovendien wordt door samen te zingen, te bidden, de Bijbel te bestuderen en met elkaar mee te leven, de band met de gemeente en elkaar versterkt. De huisbijbelkringen zijn dus ook bedoeld om op een praktische manier het leven van de christelijke gemeente vorm en inhoud te geven.

Bijbelstudieonderwerp
Een huisbijbelkring komt één keer per vier weken bij elkaar, maar als kring kun je ook besluiten om één maal in de drie weken samen te komen, op een dinsdag, woensdag- of donderdagavond. Voor dit jaar kun je kiezen uit twee Bijbelstudieonderwerpen:

  • Discipelschap: het navolgen van de Heere Jezus, rond de woorden bekeren, navolgen, liefhebben, kruisdragen, eenvoudig leven, bidden en belijden.
  • De Psalmen: een heilig geschenk voor alle seizoenen van het leven, voor alle situaties van het bestaan.

Toerusting door dominees
Het kan gebeuren dat je als huisbijbelkring tijdens de bijbelstudie tegen lastige/moeilijke vragen aanloopt. De bijbelkringleider kan en mag deze dan voorleggen aan een van de dominees. Die dan samen meedenkt en verder op weg helpt.
Daarnaast wordt er eenmaal per jaar door de dominees voor de bijbelkringleiders een avond georganiseerd om zich te laten toerusten en inspireren.
Tevens zal in het winterseizoen elk van de bijbelstudieonderwerpen tijdens een (leer)dienst centraal staan.

Voor wie?
Voor een ieder die graag met andere gemeenteleden vanuit de Bijbel verder wil ontdekken Wie God is.
Voor onderlinge ontmoeting, geloofsgesprek en geestelijke verdieping.

Aanmelden
Stuur een mailtje naar Hanneke Post (Commissie Vorming & Toerusting): . Geef daarbij ook de voorkeur aan:

  • dinsdag / woensdag / donderdag
  • discipelschap / psalmen.

   Vanaf maandag 9 oktober gaan we met het vormen van de kringen aan de slag, dus wil je ons je deelname uiterlijk die datum laten weten?