pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Wat is Vorming & Toerusting

Een christen kan niet zonder geestelijke groei. Door geestelijk te groeien sta je steviger, krijg je kleur en draag je vrucht. Om God lief te hebben, Zijn liefde uit te stralen, en Zijn wil te doen in de tijd waarin wij leven.

Vorming en toerusting
Daarom hebben we in de Eben-Haëzerkerk, naast de zondagse kerkdienst, diverse doordeweekse kringen en activiteiten. Stuk voor stuk willen die bijdragen aan geestelijke groei en verdieping van de leden van de gemeente. Dit noemen we vorming en toerusting.

Als gemeente mogen we sámen geestelijk groeien. In het gemeentewerk deel je je geloof en je vragen met elkaar. De Heilige Geest wil door het gemeentewerk waaien. We leren van elkaar en kunnen zo ook samen groeien tot een sterk lichaam van Jezus Christus

Commissie Vorming & Toerusting
De Commissie Vorming & Toerusting (V&T) coördineert de vorming en toerusting. De commissie bestaat uit de ouderling Vorming & Toerusting, de twee predikanten, en vier gemeenteleden.
De commissie vergadert elke drie maanden.

  • Toerustingsavonden
  • Huisbijbelkringen/Bijbelstudiekringen
  • Bijbelstudieavond in de kerk
  • Opvoedkring 0-10 jaar
  • Opvoedkring tieners
  • Toerusting studenten
  • Huwelijksvoorbereiding
  • Toerusting gehuwden
  • Moederdochter-dag
  • Vaderzoon-event

Contact/info
Heb je een vraag, of wil je je ergens voor aanmelden? Neem even contact op met één van de personen die vermeld staan op de pagina van de betreffende activiteit. Ook kun je altijd contact opnemen met, ouderling Vorming & Toerusting,