pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Opvoedkring 0-10 jaar

Elk najaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan enkele avonden rondom (geloofs)opvoeding. De onderwerpen zijn gericht op opvoeding van kinderen van 0-10 jaar, en variëren per seizoen.

Workshop “Jij bent uniek!”, Elisabeth van Seventer, dinsdag 3 oktober 2017
Je kind beter leren kennen en positief benaderen:

  • Hoe kan ik de kwaliteiten van mijn kind leren kennen?
  • Hoe kan ik mijn kind gericht prijzen?
  • Hoe help ik mijn kind een goed zelfbeeld te ontwikkelen?

De training wordt gegeven door Elisabeth van Seventer. Elisabeth is eigenaar van het trainings- en coachingsbureau ‘Jij bent Uniek!’ en afkomstig uit het onderwijs. Zij heeft ervaring als leerkracht en directeur van een grote multiculturele school in Amsterdam. Elisabeth geeft workshops en trainingen door het hele land op het gebied van zelfvertrouwen, op basisscholen, aan schoolteams en kinderwerkers en is tevens de maker van de lesmethode ‘Ik ben Uniek!’, een lesmethode op het gebied van sociale vorming.

Wanneer/waar: dinsdag 3 oktober 2017, Eben-Haëzerkerk Apeldoorn
Inloop en koffie: 19:45 uur
Start programma: 20:00 uur
Alle ouders en belangstellenden van harte welkom!

Noteer ook alvast
De volgende Workshop die wordt gehouden heeft als thema “geloofsopvoeding”, door Willemijn de Weerd, op dinsdagavond 14 november 2017.

Organisatie / info
Opvoedkring 0-10 jaar Hart voor het kind,
Willemijn Dijkman en Lydia van Dijk