pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Opvoedkring 0-10 jaar

Elk najaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan enkele avonden rondom (geloofs)opvoeding. De onderwerpen zijn gericht op opvoeding van kinderen van 0-10 jaar, en variëren per seizoen.
Ook dit jaar willen we als Opvoedkring 0-10 jaar twee avonden organiseren. U kunt alvast de data in uw agenda noteren. De eerste is dinsdagavond 9 oktober met als thema “Family Talk”.
Een warm, betrokken en open gezinsklimaat is van belang. Maar hoe geef je dat handen en voeten? Hoe houd je de balans tussen liefde en discipline? Moet je altijd positief blijven? Hoe moet je omgaan met botsingen, ruzies en conflicten? Wat zegt de Bijbel over het gezin? Communicatie is op zichzelf al een vak apart, maar binnen het gezin is het helemaal een kunst. Maar een die absoluut de moeite waard is om te oefenen en erin te groeien.
De tweede datum is dinsdagavond 6 november met als thema “Sterk en moedig”. Deze tijd vraagt niet alleen veel van kinderen en jongeren, maar ook van hun opvoeders! Tal van vragen komen ook op ons af. Hoe leer je hen goede vriendschappen aangaan en onderhouden? Hoe help je hen zichzelf aanvaarden? Hoe bouw je aan zelfvertrouwen? En hoe laat je hen de waarde ontdekken van een leven met God? God is niet veranderd. Zijn belofte is nog steeds van kracht: “Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd, want Ik ben met je” (Jozua 1:9).
De thema’s zullen worden verzorgd door organisatie Raise Up.
De avonden beginnen om 20.00uur, de inloop is vanaf 19,45 uur in de kerk. Alvast een hartelijk welkom! Voor meer informatie: 

Lydia van Dijk en Willemijn Dijkman

Workshops
Dit najaar organiseerde de opvoedkring de volgende twee leerzame workshops:

  • Workshop “Jij bent uniek!”, Elisabeth van Seventer, dinsdag 3 oktober 2017
  • Workshop “Geloofsopvoeding”, Willemijn de Weerd, dinsdag 14 november 2017.

Organisatie / info
Opvoedkring 0-10 jaar Hart voor het kind, Willemijn Dijkman en Lydia van Dijk

Kinderbijbelruilbieb
Kinderbijbels zijn vaak duur, maar het is ook fijn om regelmatig iets anders/nieuws voor te lezen. De beste optie daarvoor is ruilen! Er staat in de hal van de kerk, tegenover de keuken, een kastje waar je een kinderbijbel kunt (uit)lenen. In het kastje passen nog heel wat kinderbijbels, dus als in uw gezin kinderbijbels zijn die niet meer gelezen worden, kunt u ze daarin zetten om andere gemeenteleden weer blij mee te maken. Meer info is te lezen bij de kinderbijbelruilbieb. Ga er gerust even kijken!
Hartelijke groet  Willemijn Dijkman