pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Toerustings en inspiratieavonden

Twee keer per jaar organiseren we als Commissie Vorming & Toerusting een toerustingsavond of inspiratieavond. Het doel van de avond is om de gemeente te inspireren of geestelijk toe te rusten over een bepaald onderwerp. Op iedere avond is er volop gelegenheid elkaar als gemeenteleden te ontmoeten.

Inspiratieavond 30 november 2017
Voor D.V. donderdagavond 30 november a.s. hebben we de heer Dick van Putten uit Gouda bereid gevonden te spreken over ‘Met vreugde christen zijn’. De heer Van Putten is oud-commandant van de Koninklijke Marechaussee. Hij zal met name ingaan op hoe we als christen leven in een geseculariseerde samenleving. Vanaf 19:30 uur ontvangen we u graag met koffie/thee. De lezing begint om 20:00 uur en wordt gehouden in de gemeentezaal van de kerk. We streven ernaar rond 21:15 uur af te ronden; aansluitend is er uiteraard gelegenheid voor napraten en onderlinge ontmoeting. Iedereen van harte welkom!

Toerustingsavond 24 januari 2018
Op woensdag 24 januari 2018 zal mevrouw drs. Alie Hoek-van Kooten spreken over “Ouderdom, zorg en ‘voltooid leven’”. Deze toerustingsavond wordt georganiseerd samen met de Confessionele Kring , en zal worden gehouden in de gemeentezaal van de Eben-Haëzerkerk.

Eerdere toerustings- en inspiratieavonden
Hieronder vindt u een overzicht van de eerder gehouden toerustings- en inspiratieavonden in onze gemeente.

  • “Hij is niet ver”, boekpresentatie ds. P.J. den Admirant, 7 juni 2017
  • “De vier Evangeliën”, prof. J. van Bruggen, 21 september 2016
  • “Als kinderen andere wegen gaan”, ds. Margriet van der Kooi, 7 april 2016