pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Toerustings en inspiratieavonden

Twee keer per jaar organiseren we als Commissie Vorming & Toerusting een toerustingsavond of inspiratieavond. Het doel van de avond is om de gemeente te inspireren of geestelijk toe te rusten over een bepaald onderwerp. Op iedere avond is er volop gelegenheid elkaar als gemeenteleden te ontmoeten.

Inspiratieavond 30 november 2017 ‘Met vreugde christen zijn’
Voor D.V. donderdagavond 30 november a.s. hebben we luitenant-generaal b.d. Dick van Putten uit Gouda bereid gevonden te spreken over ‘Met vreugde christen zijn’. Hij zal met name ingaan op hoe we als christen in een geseculariseerde samenleving mogen leven. Het is ons voornemen om het officiële gedeelte van de avond van 20:00 tot iets na 21:00 uur te houden, zodat er na afloop ruim gelegenheid is informeel door te praten en elkaar te ontmoeten. Iedereen van harte welkom!

Toerustingsavond 24 januari 2018
Op woensdag 24 januari 2018 zal mevrouw drs. Alie Hoek-van Kooten spreken over “Ouderdom, zorg en ‘voltooid leven’”. Deze toerustingsavond wordt georganiseerd samen met de Confessionele Kring, en zal worden gehouden in de gemeentezaal van de Eben-Haëzerkerk.

Eerdere toerustings- en inspiratieavonden
Hieronder vindt u een overzicht van de eerder gehouden toerustings- en inspiratieavonden in onze gemeente.

  • “Hij is niet ver”, boekpresentatie ds. P.J. den Admirant, 7 juni 2017
  • “De vier Evangeliën”, prof. J. van Bruggen, 21 september 2016
  • “Als kinderen andere wegen gaan”, ds. Margriet van der Kooi, 7 april 2016