pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Toerustingsavonden

Twee keer per jaar organiseren we als Commissie Vorming & Toerusting een toerustingsavond. Het doel van de avond is om de gemeente te inspireren en geestelijk toe te rusten over een bepaald onderwerp. Op iedere avond is er volop gelegenheid elkaar als gemeenteleden te ontmoeten.

Toerustingsavond over burn-out, woensdag 28 november 2018
Burn-out komen we tegenwoordig veel tegen, ook steeds meer bij twintigers en dertigers. Wat een impact kan een burn-out hebben, op jezelf en op je naaste omgeving.
Deze week verschijnt een themanummer van De Waarheidsvriend over ‘rust en balans’. In het blad is o.a. een interview te lezen met ds. N.M. (Niek) Tramper, predikant onder internationale studenten in Delft. We hebben ds. Tramper gevraagd te komen spreken op een toerustingsavond in onze gemeente over burn-out. Hij is hier graag toe bereid. Deze toerustingsavond zal gehouden worden op woensdag 28 november 2018, aanvang 20:00 uur.
Ds. Tramper zal ingaan op diverse vragen, zoals: hoe ga je om met een burn-out, waarin kun je mensen met een burn-out helpen en wat helpt juist niet? Hoe zorg je als christen voor balans in je leven in deze drukke tijd waar je haast automatisch in op gaat? Wat kunnen we als gemeente rondom dit onderwerp voor elkaar betekenen?
Omdat ds. Tramper zijn verhaal graag zo nauw mogelijk op de behoefte in onze gemeente wil laten aansluiten, zouden we graag weten welke vragen er nog meer leven. We roepen u en jou daarom op om deze in de komende periode aan ons door te geven. Dat kan aan één van de commissieleden, maar in ieder geval ook per e-mail aan hilberink@xs4all.nl. De vragen en suggesties zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld en anoniem blijven.

Eerdere toerustingsavonden
Hieronder vindt u een overzicht van de eerder gehouden toerustingsavonden in onze gemeente.

  • “Ouder worden en voltooid leven”, drs. Alie Hoek-van Kooten, 24 januari 2018
  • “Met vreugde christen zijn”, de heer D. van Putten, 30 november 2017
  • “Hij is niet ver”, boekpresentatie ds. P.J. den Admirant, 7 juni 2017
  • “De vier Evangeliën”, prof. J. van Bruggen, 21 september 2016
  • “Als kinderen andere wegen gaan”, ds. Margriet van der Kooi, 7 april 2016