pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Toerustings en inspiratieavonden

Twee keer per jaar organiseren we als Commissie Vorming & Toerusting een toerustingsavond of inspiratieavond. Het doel van de avond is om de gemeente te inspireren of geestelijk toe te rusten over een bepaald onderwerp. Op iedere avond is er volop gelegenheid elkaar als gemeenteleden te ontmoeten. 

Eerdere toerustings- en inspiratieavonden
Hieronder vindt u een overzicht van de eerder gehouden toerustings- en inspiratieavonden in onze gemeente.

  • “Ouder worden en voltooid leven”, drs. Alie Hoek-van Kooten, 24 januari 2018
  • “Met vreugde christen zijn”, de heer D. van Putten, 30 november 2017
  • “Hij is niet ver”, boekpresentatie ds. P.J. den Admirant, 7 juni 2017
  • “De vier Evangeliën”, prof. J. van Bruggen, 21 september 2016
  • “Als kinderen andere wegen gaan”, ds. Margriet van der Kooi, 7 april 2016

Terugblik Toerustingsavond ‘Ouder worden en voltooid leven’

We zien terug op een uitermate informatieve avond met mevrouw Hoek-van Kooten, over Ouder worden en voltooid leven. Het was een avond die belegd was door de Confessionele vereniging, afdeling Apeldoorn, in samenwerking met de commissie Vorming en Toerusting van onze gemeente.
Wie wil weten wat er die avond gezegd is, of dit nog eens rustig wil teruglezen kan terecht op de site van de confessionele vereniging, afdeling Apeldoorn. Daar zal de PowerPointpresentatie op te vinden zijn.
We hebben gehoord hoe de term voltooid leven een te positief woord is voor iets waar de Bijbel anders over spreekt: verzadigd, van het leven verzadigd, namelijk als God de mens tot Zich roept. Toch kunnen we niet volstaan met alleen de waarschuwende vinger op te heffen. Onder het ‘voltooide leven’ blijken heel veel verdriet, pijn en gevoelens van zinloosheid te schuilen. Daar ligt voor de samenleving en voor ons als christelijke gemeente een grote opdracht. In hoeverre zien wij de ander en geven wij elkaar liefde, vanuit de liefde van God in Christus? Die liefde en aandacht konden wel eens veel van het doodsverlangen wegnemen.
P.J. den Admirant