pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Toerustingsavonden

Twee keer per jaar organiseren we als Commissie Vorming & Toerusting een toerustingsavond. Het doel van de avond is om de gemeente te inspireren en geestelijk toe te rusten over een bepaald onderwerp. Op iedere avond is er volop gelegenheid elkaar als gemeenteleden te ontmoeten.

Toerustingsavond Vroege Kerk: spiegel naar het heden, woensdag 30 januari 2019
Negen van de tien Nederlanders gaan niet meer wekelijks naar een religieuze dienst. Christenen zijn een minderheid, zoals zij dat ook waren in de tijd van de Vroege Kerk (50-500). Is dat reden tot somberheid? Voor de christenen in die tijd zeker niet. Volgens Marten van Willigen kunnen we dan ook veel leren van de Vroege Kerk:

  • Hoe stonden zij in de maatschappij? Wat was hun houding en visie op belangrijke thema’s? Hoe kunnen wij omgaan met ontwikkelingen in onze tijd die strijdig zijn met wat we geloven?
  • Hoe ging een christen om met een collega, of werkgever? Hoe was hun christelijke overtuiging merkbaar voor anderen?

We hebben dr. M.A. (Marten) van Willigen bereid gevonden ons op woensdag 30 januari a.s. ‘mee te nemen’ naar de Vroege Kerk én samen met ons een brug te slaan naar de 21e eeuw.
Marten van Willigen kennen we als ons gemeentelid. Hij is o.a. docent Nieuwtestamentisch Grieks te Apeldoorn en oprichter van de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk. In december jl. kwam zijn boek ‘Getuigen uit de Vroege Kerk’ uit. Tijdens de avond zal een boekentafel van de stichting aanwezig zijn.
De toerustingsavond wordt op woensdag 30 januari gehouden in de gemeentezaal van de kerk. We beginnen om 19:45 uur; vanaf 19:30 uur ontvangst met koffie/thee. Net als vorig jaar organiseren we de avond samen met de Confessionele Kring Apeldoorn. Iedereen is van harte welkom.

Eerdere toerustingsavonden
Hieronder vindt u een overzicht van de eerder gehouden toerustingsavonden in onze gemeente.

  • “Burnout: rust vinden in een veeleisende samenleving”, ds. N.M. Tramper, 28 november 2018
  • “Ouder worden en voltooid leven”, drs. Alie Hoek-van Kooten, 24 januari 2018
  • “Met vreugde christen zijn”, de heer D. van Putten, 30 november 2017
  • “Hij is niet ver”, boekpresentatie ds. P.J. den Admirant, 7 juni 2017
  • “De vier Evangeliën”, prof. J. van Bruggen, 21 september 2016
  • “Als kinderen andere wegen gaan”, ds. Margriet van der Kooi, 7 april 2016