pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Toerusting gehuwden

Investeren in je huwelijk is meer dan ooit nodig. Niet alleen voor jezelf als man en vrouw, maar ook voor je gezin. Daarnaast is het huwelijk van groot belang voor een gezond gemeenteleven. De huwelijkskring helpt je in een reeks avonden (opnieuw) te investeren in je huwelijk. Of je nu 2, 10 of 20 jaar getrouwd bent.

Voor echtparen
Samen met je man of vrouw neem je deel aan deze cursus. Aan de hand van zes thema’s praat je samen over jullie huwelijk. De thema’s die behandeld worden zijn: communicatie, groeien in je relatie, hoe je ooit begon, omgaan met verschillen, samen intimiteit delen en samen geloven.

Seizoen 2018-2019
In het seizoen 2018-2019 willen we als Commissie Vorming & Toerusting mogelijk maken dat er in onze gemeente een reeks toerustingsavonden voor gehuwden wordt georganiseerd. Zodra er echtparen zijn gevonden die deze avonden willen organiseren, zal nadere informatie volgen.

Enkele gedachten vanuit het HGJB-materiaal ‘Hart voor je huwelijk’:

  • Het huwelijk komt van God. In de Bijbel geeft Hij de gebruiksaanwijzing voor een goed huwelijk.
  • Juist in deze drukke tijden is het goed om stil te staan bij elkaar. Tijd en aandacht voor elkaar en een goede communicatie is ontzettend belangrijk in je huwelijk.
  • Door samen aan de slag te gaan wordt je relatie opener. Je wordt je bewuster van belemmeringen (door bijvoorbeeld persoonlijke verschillen) en leert er beter mee om te gaan.
  • Samen dicht bij God leven is de beste basis en een goed klimaat om de relatie te laten groeien en bloeien.
  • In de christelijke gemeente zijn we aan elkaar gegeven om elkaar te helpen en elkaar te bemoedigen. Meer aandacht voor deze Bijbelse opdracht kan veel voor de huwelijken in onze gemeente betekenen.

Organisatie/info
Vooralsnog kun je voor verdere informatie terecht bij Geert Hilberink, ouderling Vorming & Toerusting, 06 1379 4629 of .