pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Toerusting studenten

Tijdens het studentenleven komt er veel op je af. In de studietijd verander je zelf ook wat betreft je kijk op het leven, je verhouding tot thuis en tot de gemeente. Je komt (intellectuele) vragen rond het geloof en de kerk tegen. Je krijgt nieuwe vrienden, etc. Het kan ook zijn dat je voor levensvragen komt te staan waar je niet eerder mee te maken had.

Je komt voor het maken van keuzes te staan. Waar doe je wel en waar doe je niet aan mee? En hoe ga je om met de uitdagingen die je tegenkomt als je op kamers gaat? Als student word je uitgedaagd om de keuzes die je maakt te verantwoorden. Er wordt verwacht dat je er op kunt reflecteren en kunt beargumenteren waarom je iets wel of niet doet en waarom je een bepaalde mening hebt of een visie wel of niet deelt. Een uitdaging om als christen hierin een Bijbels verantwoorde weg te gaan!

Studentenavond

Als kerkelijke gemeente vinden we het waardevol om ook in deze fase van je leven betrokken te zijn. In het najaar organiseren we daarom een bijeenkomst voor studenten en aankomende studenten.

De studentenavond zal dit jaar worden gehouden op zaterdagavond 23 november 2019. Ds. Den Admirant zal tijdens de avond een inleiding houden. Ook is er volop gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en gesprek. De avond begint om 19:30 en zal tot uiterlijk 21:00 duren. We sluiten de avond af met een gezellige borrel. Van harte welkom!

Info
Voor vragen kun je contact opnemen met Peter Gorter van de commissie Vorming & Toerusting.